Випромінювання УФ-С нейтралізує віруси й допомагає захистити шкільних учителів і учнів

Дезінфекція повітря УФ-С у шкільних приміщеннях

Дезінфекція повітря УФ-С у шкільних приміщеннях

Амстердам, Нідерланди

Безпечне відкриття шкіл після пандемії COVID-19 є важливою проблемою. Система Philips для дезінфекції випромінюванням УФ-С повітря у верхній частині приміщень нейтралізує віруси й допомагає захистити викладачів, персонал і учнів. 

Our Philips UV-C disinfection
Our Philips UV-C disinfectionupper air wall mount luminaires inactivated 99.99% of SARS-COV-2 the virus responsible of the COVID-19 disease, in the air of a room within 10 minutes.
UV-C disinfection upper air ceiling mounted

Customer challenge

Schools face a major challenge in providing qualitative education in safe and engaging classrooms where new social health standards apply. Areas where many people congregate must be safe and as virus-free as possible. By opting for UV-C disinfection lighting, schools go further than well-known measures, such as frequent ventilation, which often proves to be partially effective or economically unfeasible. Intervention in treating the air could be the best approach in keeping viruses as SARS-CoV-2 and seasonal flu away.

UV-C disinfection upper air wall mounted

The solution

Philips UV-C upper air disinfection lighting guarantees an almost complete, fast disinfection of the air in any room. By means of natural convection or mechanical ventilation, the air flows to the top layer in the room. Here the air comes into contact with disinfecting UV-C light, after which it mixes again with the air in the lower parts of the room. It offers students and staff extra protection in rooms with usually limited ventilation.

Our Philips UV-C disinfection upper air wall mount luminaires inactivated 99.99% of SARS-COV-2, the virus responsible of the COVID-19 disease, in the air of a room within 10 minutes. At 20 minutes the virus was below detectable levels.*

Рішення Philips для дезінфекції випромінюванням УФ-С
Настінні світильники Philips для дезінфекції випромінюванням УФ-С повітря у верхній частині приміщень за 10 хвилин нейтралізували 99,99% вірусу SARS-COV-2, що викликає COVID-19, у повітрі кімнати.
Стельові світильники Philips для дезінфекції випромінюванням УФ-С повітря у верхній частині приміщень

Назустріч побажанням покупців

Навчальні заклади стикаються з серйозною проблемою забезпечення якісної та безпечної освіти в умовах застосування нових стандартів охорони здоров’я. Місця скупчення людей мають бути безпечними та максимально захищеними від вірусів. Вибираючи освітлення для дезінфекції випромінюванням УФ-С, навчальні заклади не обмежуються загальновідомими заходами, як-от регулярне провітрювання, яке часто виявляється лише частково ефективним або економічно недоцільним. Активне очищення повітря може бути найкращим підходом до захисту від таких вірусів, як SARS-CoV-2 та сезонний грип.

Настінні світильники Philips для дезінфекції випромінюванням УФ-С повітря у верхній частині приміщень

Рішення

Освітлення УФ-С Philips гарантує швидку та майже повну дезінфекцію повітря в будь-якому приміщенні. За допомогою природної конвекції або механічної вентиляції повітря потрапляє у верхню частину приміщення. Там воно контактує з дезінфікуючим світлом УФ-С, після чого знову змішується з повітрям у нижній частині приміщення. Система захищає студентів і працівників у приміщеннях із обмеженою вентиляцією.

Наші настінні світильники Philips для дезінфекції випромінюванням УФ-С повітря у верхній частині приміщень за 10 хвилин нейтралізували 99,99% вірусу SARS-COV-2, що викликає COVID-19, у повітрі кімнати. Через 20 хвилин рівень вірусу був нижчим за рівень виявлення.*

1This is based on the research conducted by Innovative Bioanalysis, a laboratorium certified by CAP, CLIA and AABB. Find here the report, for more information on the results of UV-C disinfection in air.

Пов’язані проєкти

Дезінфекція повітря випромінюванням УФ-С – ’t Klaslokaal

By installing Philips UV-C disinfection upper air, �t Klaslokaal is the first gym to disinfect air in workout spaces in the Netherlands.

Більше шансів на перемогу завдяки освітленню для дезінфекції випромінюванням УФ-С

Футбольний клуб ПСВ вибирає лампи Philips УФ-С для дезінфекції повітря, щоб захистити стадіон від бактерій і вірусів